Het Kerkelijk Platform Jeugd, waarin alle plaatselijke kerken vertegenwoordigd zijn, heeft een handreiking voor verslavingsproblemen gepresenteerd. In dit document zijn tips en voorbeeldsituaties gebundeld. Samen met de gemeente Urk heeft het Kerkelijk Platform Jeugd in 2011 huis-aan-huis een voorlichtingsboekje over verslavingen verspreid. Toen was dit met name gericht op de ouders.

De handreiking verslavingsproblemen richt zich op de eigen kerkelijke gemeente. Er worden tips en voorbeeldsituaties in gegeven en illustraties en verwijzingsadressen maken het tot een waardevol werk voor ambtsdragers, wanneer zij verslavingsproblemen signaleren in gezinnen. Naast predikanten en ambtsdragers werkten aan deze uitgave onder andere algemeen maatschappelijk werk, ambulant jongerenwerk, Centrum Jeugd en Gezin en Waypoint Verslavingszorg mee. De uitgave werd, in het kader van het verslavingsbeleid, financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Urk.

wp