Gebruik en misbruik van alcohol en drugs komt vaker voor bij uitgaande jongeren dan bij jongeren die niet of nauwelijks uitgaan. Hierdoor lopen de uitgaande jongeren hoger risico om een verslaving te ontwikkelen. Meestal verloopt het uitgaan zonder problemen. Maar wat als een jongere onwel wordt door teveel alcohol of een combinatie van cocaïne? Wat als een gast plotseling onbegrijpelijke agressie vertoont? Of wanneer een meisje acuut misselijk wordt en beweert dat er ‘iets’ in haar drankje is gestopt? 

Inhoud cursus 'Eerste hulp bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit'
Cursisten krijgen specifieke informatie over drugs- en alcohol in het uitgaanscircuit, over het herkennen van gezondheidsverstoringen door drugs- en alcoholgebruik en over de acties en hulpmaatregelen die men kan ondernemen. 

Voor wie 
De cursus is bedoeld voor horecamedewerkers, veiligheidsmedewerkers en portiers, jeugdwerkers, ambtsdragers, evangelisatieposten, politie en taxichauffeurs. Kortom, voor iedereen die met jongeren in het uitgaansleven te maken heeft. 

Preventief 
De cursus is niet alleen gericht op hulpverlenen wanneer dat nodig is maar, is ook preventief van karakter. Door de opgedane kennis kan de cursist met de jongere in gesprek gaan over de risico’s van drugs en alcohol. Hierdoor kan de jongere gemotiveerd worden voor een gezondere levensstijl. 

Cursus met ervaringsdeskundige(n) 
Tijdens de cursus willen we ook ruimte geven om ervaringen te delen met een ervaringsdeskundige. De cursus wordt gegeven door geregistreerde trainers van Waypoint. Deze trainers zijn opgeleid door Educare uit Groningen, in samenwerking met het Trimbos-instituut in Utrecht. Educare is een landelijke organisatie die medische zorg verleent op grote (dance)party’s en evenementen in Nederland. Het Trimbosinstituut is een landelijk kenniscentrum voor geestelijke gezondheid en Verslavingszorg. 

Waar, wanneer en kosten 
Waypoint verzorgt een basisprogramma van minimaal 2 uur. De cursus wordt gegeven in een lesruimte van Waypoint aan de Vliestroom 9 ( naast de Kringloopwinkel). Vraag een prijsopgave. Bij aanmeldingen van een groep uit dezelfde instelling kan een korting aangeboden worden.

Certificering 
Het is mogelijk dat de medewerkers van uw instelling gecertificeerd worden.