Wij helpen jongeren en volwassen die door drugs, alcohol, gokken of andere vormen van verslaving in de problemen raken. Door straatwerk en preventie maken onze medewerkers en vrijwilligers jongeren bewust van de risico’s van verslavende middelen. Wanneer nodig helpen wij ook bij het vinden van geschikte hulp, begeleiden wij familieleden van verslaafde jongeren en bieden we nazorg.

Wij geloven in een preventieve aanpak

Wij geloven in de kracht van een preventieve aanpak en steken veel tijd in het geven van voorlichting op bijvoorbeeld scholen. Ook investeren we in lokale samenwerking met bijvoorbeeld andere hulpverleners, jongerenwerkers, schoolbesturen en gemeentelijke instanties.

Lokale gemeenschap is belangrijk

Wij gaan ervan uit dat de lokale gemeenschap nodig is om de verslavingsproblemen onder jongeren het hoofd te kunnen bieden. Daarom willen wij kerken en de gemeente stimuleren om betrokken te zijn bij jongeren die dreigen vast te lopen.