Het werk van Waypoint Urk financieren wij door opbrengsten uit onze kringloopwinkel en uit giften. Ook kunt u ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op NL75 RABO 0393 8235 55 t.n.v. Stichting Tot Heil des Volks/Waypoint.

Of...