Deze cursus hebben we speciaal ontwikkeld voor voor onze oud-cliënten (mensen met een verwerkt verslavingsverleden), voor mensen met interesse in de verslavingszorg, mensen die vanuit hun professie te maken hebben met verslavingszorg en vrijwilligers in de verslavingszorg. Minimumleeftijd is 18 jaar.

Competenties

Na het afronden van de cursus heeft de cursist de volgende competenties:

  • Kennis van de meest gebruikte verslavende middelen
  • Toepassen van verschillende gesprekstechnieken
  • Kennis van wet- en regelgeving
  • Kennis van de sociale kaart
  • Presenteren voor een groep didactische vaardigheden
  • Kennis van jeugdculturen
  • Omgaan met jongeren
  • Omgaan met en inzetten van eigen ervaring
  • Reflecteren op eigen handelen

Modules

Module 1: Verslavende middelen
Module 2: Gesprekstechniek, presentatieve en didactische vaardigheden
Module 3: Schrijven en vertellen van levensverhaal
Module 4: Omgaan met jongeren
Module 5: Preventiemateriaal en methodiek
Module 6: Buddyproject
Module 7: Sociale kaart
Module 8: Wet- en regelgeving

Duur

De cursus duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De cursus kan bij voldoende belangstelling (minimaal zeven cursisten) aangeboden worden. Je kunt ook één of meerdere modules los volgen.

Locatie

Vliestroom 9, Urk

Kosten

De cursus is gratis.

Certificaat

Aan het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een 'bewijs van deelname'. Dit is geen officeel erkend onderwijscertificaat.

Data

Houd onze website in de gaten voor de data van de volgende cursus.