We brengen geen kosten in rekening voor begeleiding en ondersteuning. Onze hulpverleners worden grotendeels betaald vanuit de opbrengsten van onze kringloopwinkel en diverse giften.

Voor specifieke onderdelen kan wél een eigen bijdrage worden gevraagd. Hierover word je bij het opstellen van het plan van aanpak duidelijk gecommuniceerd.