We merken dat steeds meer jongeren vast dreigen te lopen door het gebruik van verslavende middelen. De meest voorkomende middelen die hiervan de oorzaak zijn, zijn alcohol, amfetamine cannabis en gamen. In combinatie met het gebruik van mobiele telefoons en social media, zien we dat dit voor gezondheidsverstoringen zorgt bij jongeren. Ze zien bijna letterlijk ‘grote bergen’ op hun weg naar de toekomst. Daarbij is de vaardigheid om problemen aan te pakken er niet of moet nog aangeleerd worden. De ouders/verzorgers van jongeren maken zich tegelijkertijd zorgen en bevragen de jongere meer en meer over de toekomst. Wat zij zich vaak niet realiseren, is dat de jongere soms hard zijn best doet maar tegen die grote bergen aan kijkt en daar als het ware blijft steken. Niet wetend ‘hoe nu verder’.

IJzer smeden als het heet is
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die experimenteren met verslavende middelen zijn niet (snel) gemotiveerd om zich op te laten nemen buiten hun vertrouwde omgeving of hulp te zoeken voor hun problemen. Sterker nog, ze zien zichzelf niet als een probleemgebruiker of als een verslaafde. Jongeren in de genoemde leeftijd zijn kwetsbaar en denken vaak irrationeel. Tevens kan er niet altijd adequaat gehandeld worden wanneer het ‘ijzer heet is om te smeden’. In het reguliere zorgaanbod hebben we te maken met wachttijden van soms een aantal weken tot maanden. In veel gevallen sluit de zorg gewoon niet aan bij de jongere.

Respect
Waypoint heeft respect en begrip voor de jongere maar niet voor het gebruik, misbruik, het gedrag, of de problemen. Daarom is het goed om de jongere in zijn eigen gemeenschap de hulp te bieden die aansluit bij zijn of haar behoefte en tevens voor een uitdaging zorgt. Het mooiste is natuurlijk dat de jongere thuis kan blijven wonen, naar school kan blijven gaan etc. Maar soms is even een Time Out nodig! 

Korte interventie
Het Time Out programma is een korte actieve interventie. De focus ligt op het werken buiten de veilige of juist onveilige omgeving. Ervaringen op doen en deze te bespreken in individuele- en groepsgesprekken. Wij geloven dat jongeren leren door ervaring, zij geloven meer in kennis die ze zelf ontdekt hebben dan kennis die door anderen voorgeschoteld wordt. Het groepsproces zal dit nog versterken en hierdoor zullen er wijzigingen in het gedragspatroon van de jongere plaatsvinden. Het programma richt zich op korte haalbare doelen waarbij veelvuldig leermomenten aan de orde komen. Tijdens het programma worden één of meerdere ervaringsdeskundigen betrokken. 

Doelgroep
De doelgroep voor het Time Out programma zijn scholieren (12 t/m 17 jaar) van het voortgezet of middelbaar onderwijs, die door gebruik van verslavende middelen, op school uit dreigen te vallen. We kunnen per traject maximaal werken met zeven jongeren. 

Doelen 
Het Time Out programma heeft als doel om jongeren als het ware mee op weg te nemen naar de ‘top van de berg’, zodat hij of zij weer uitzicht krijgt op de toekomst. Tijdens de ‘klim’ zal de jongere met begeleiders en ervaringsdeskundigen van Waypoint doelen stellen. Hierbij speelt het aanleren van eigen probleemoplossend vermogen een grote rol. Het programma is erop gericht om de jongere vaardigheden aan te leren om zelf de huidige en toekomstige problemen aan te pakken. 

Doelen tijdens het traject

 • Jongeren bewust maken van de gevolgen en risico’s van het gebruik van verslavende middelen.
 • Jongeren laten stoppen met het gebruik van verslavende middelen.
 • Jongeren laten stoppen met het drinken van alcohol tot minimaal 18 jaar.
 • Samen met jongeren en hun ouders/school een werkplan maken met werkbare doelen met betrekking tot school, gezin, stage, werk en vrije tijd.
 • Schooluitval voorkomen.

Duur en programma 
Het traject omvat 6 actieve groepsessies en een survivalweekend in de Belgische Ardennen. De totale duur van het programma is maximaal drie maanden. Wanneer een jongere al te maken heeft met schooluitval kan het traject een vervangende leerplicht worden. Tijdens deze periode werkt de jongeren – naast het time-outtraject – zes weken in onze kringloopwinkel op Urk.

Werkwijze

 • Aanmelding door school, leerplichtambtenaar, ouders of ketenpartners (januari)
 • Intake
 • Medische controle bij huisarts
 • Afspraken maken met school en ouders
 • Programma doorlopen
 • Survivalweekend Belgische Ardennen
 • Evaluatie

Kosten 
Voor het Time Out programma berekenen we op dit moment nog een eigen bijdrage van 250,00 per persoon. Dit mag voor u echter geen belemmering zijn om een aanmelding voor het programma te doen. Wij gaan altijd op zoek naar een passende oplossing. In de bijdrage zit inbegrepen:

 • Intakegesprek
 • Time Out programma
 • Sportaccommodaties
 • Coaching
 • Volledig verzorgd survivalweekend in de Ardennen
 • Vervoer
 • Eten en drinken
 • Ouderondersteuning