Jongeren die (excessief) verslavende middelen gebruiken, zorgen op den duur voor problemen thuis en op school. Ouders trekken aan de bel bij Waypoint maar de jongere zelf is daar (nog) niet aan toe. De motivating bike-trip (MBT) biedt de mogelijkheid tot het leggen van contact op een ontspannen manier, het bouwen aan vertrouwen en het komen tot informatieuitwisseling rondom gebruik. 

Werkwijze

De MBT methode biedt een alternatief voor de gesprekken in de spreekkamer. Tijdens de MBT proberen we met de jongere de balans op t emaken rond zijn/haar gebruik, om zo de jongeren een mogelijkheid te geven om tot een weloverwogen keuze te komen in het wel of niet accepteren van hulp. De MBT kan gezien worden als een actieve intakeprocedure. Gewoon direct 'tot the (way)point'.  

Andere interne toepassingen 

De MBT kan ook ingezet worden door de buddy’s. Wanneer een buddy iets actiefs wil gaan doen met een cliënt, kan men van de mountainbikes gebruik maken. Ook de cliënten die deelnemen aan het Twaalf Stappenprogramma en de Time Out-groep maken gebruik van de mountainbikes om aan teambuilding, zelfvertrouwen en ontspanning te werken.