Time-outprogramma
De doelgroep voor het Time Out programma zijn scholieren (12 t/m 17 jaar) van het voortgezet of middelbaar onderwijs die door gebruik van verslavende middelen op school uit dreigen te vallen. 

Motivating bike-trip
De motivating bike-trip is speciaal voor jongeren die (excessief) verslavende middelen gebruiken. Het programa biedt de mogelijkheid tot het leggen van contact op een ontspannen manier, het bouwen aan vertrouwen en het komen tot informatieuitwisseling rondom gebruik.