Als je een hulpvraag hebt, kun jij jezelf telefonisch, per e-mail of via het aanmeldingsformulier op de site aanmelden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een afspraak bij je thuis of bij ons op locatie.

Intakegesprek
Het intakegesprek vind plaats bij ons op locatie. Dit kan overdag of ’s avonds. Voor het intakegesprek nemen we voldoende tijd om zo de hulpvraag in kaart te brengen.

Advies
Jouw hulpvraag bespreken we in ons team en we geven je dan advies over het te volgen traject. In de meeste gevallen bieden we ambulante begeleiding. Het kan ook zo zijn dat een ‘Time Out’ of klinische opname nodig is.

Begeleiding
Als er overeenstemming is over het plan van aanpak, starten we met het traject. Wij bieden een programma van minimaal drie maanden. De begeleiding kan bestaan uit individuele gesprekken of groepsgesprekken.

Evaluatie en afsluiting
Na drie maanden evalueren we samen het programma. Als de doelen behaald zijn, sluiten we het programma af. Mocht er langere tijd nodig zijn om te herstellen, dan kunnen we besluiten om het programma te verlengen. Er is ook mogelijkheid tot nazorg.